آزمون های کنترل کیفیت بتن

آزمونهای کنترل کیفیت بتن

برای مشخص شدن کیفیت بتن در محل، می بایست بتن مورد آزمایش کیفیت قرار گیرد. در ادامه تعدادی از آزمایشهای معمول را که قبل و بعد از بتن ریزی انجام می شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
” برای مشاهده لیست قیمت افزودنی های بتن روی لینک کلیک نمایید. ”

آزمایش اسلامپ قبل از بتن ریزی
از این آزمون برای تشخیص کارایی بتن استفاده می شود. پس از ساخت بتن، یک نمونه از بتن تازه می بایست جهت آزمون اسلامپ و نیز چند نمونه برای آزمون مقاومت فشاری گرفته شود. علت این عمل اطمینان حاصل شدن از انطباق بتن ساخته شده با طرح اختلاط است.

آزمایش مقاومت فشاری
در این آزمایش سه نمونه ی مکعبی یا استوانه ای مورد آزمون مقاومت فشاری قرار می گیرند ( ممکن است تعداد آن ها به جای سه نمونه، دو نمونه باشد که بستگی به شرایط کار دارد). قابل ذکر است که حتی در برخی موارد ممکن است یک نمونه بیشتر نیز گرفته شود. اگر ناظر از نتایج حاصله راضی نباشد این نمونه اضافی می بایست طی ۶۰ روز آزمایش گردد.

آزمون نفوذ پذیری آب
ایم مورد یکی از آزمایش هایی است که برای بررسی پایداری بتن صورت می پذیرد.

آزمایش نفوذ یون کلراید
مانند آزمون نفوذپذیری آب، این آزمایش برای بررسی دوام و پایداری بتن انجام می شود. سه نمونه مکعبی از بتن تازه می بایست گرفته شود و در ۲۸ روزگی آزمایش شود.

آزمایش جذب آب
برای ارزیابی دوام بتن از آزمایش جذب آب استفاده می شود. سه نمونه مکعبیمی بایست از بتن تازه گرفته شده و برای ۲۸ روز درون محفظه ی عمل آوری قرار بگیرد؛ در غیر اینصورت بعد از ۲۴ ساعت برای نمونه مشکل بوجود می آید.

آزمایش جذب سطحی اولیه
برای انجام این آزمایش سه نمونه مکعبی باید از بتن تازه گرفته شود. این نمونه ها باید به مدت ۲۸ روز قبل از آزمایش درون محفظه ی عمل آوری قرار گیرند. این نمونه ها باید بر اساس استاندارد مورد آزمایش قرار بگیرند.
آزمایش های نفوذپذیری آب، نفوذ یون کلر، جذب آب و جذب سطحی اولیه؛جهت تعیین پایداری صورت می پذیرند.

در انتها نیز شما را به مطالعه مقاله پلی اورتان کف دعوت می کنیم.
انواع بتن الیافی را در دیگر مطالب سایت ما مشاهده خواهید کرد.