افزودنی ها در صنعت ساخت

افزودنی ها در صنعت ساخت

از موارد پر ارزش در صنعت ساخت میتوان به افزودنی های بتن و نیز بتن الیافی اشاره کرد.
افزودنی های بتن مواد شیمیایی میباشند که در طی فرایند مخلوط کردن بتن در مقادیر حداکثر پنج درصد وزن سیمان موجود در بتن اضافه می شوند تا بعضی از خاصیت های آن را به شکل مطلوبی تغییر دهند. این مواد موجب بهبود خواص مطلوب بتن، مثل مقاومت آن میشود و در برخی موارد با کاهش وزن بتن، مصالح بسیار سبکی را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد.

الیاف در بتن :

حدود چهل سال قبل استفاده از الیاف در بتن قبل آغاز شده و در تمام این سالها موارد استفاده آن افزایش زیادی داشته است. وجود الیاف در بتن موجب کاهش شکنندگی بتن به میزان قابل توجهی شده و بتن الیافی رفتار شکل پذیری در برابر بارهای مختلف مانند فشار، کشش و ضربه از خود نشان میدهد.جنس الیاف مورد استفاده در بتن شامل مواد گیاهی، مصنوعی و فلزی میباشد.

کاربردهای بتن الیافی : امروزه بتن الیافی کاربردهای مختلفی از جمله رو سازی های جاده ها، پیاده روها و پلها، صنایع نظامی حوضچه های آرامش کف سالنهای صنعتی و نیز بتن الیافی پاشیدنی جهت حفاظت از پایداری شیبهای صخره ها و سنگها ،لاینینگ تونلها، شافت معادن ، سازه های پوسته ای و همچنین تعمیرات دارد.

بتن ها :

بتن ها (مثلا مخازن بتنی آب یا فاضلاب) از جمله سازه هایی هستند که نیاز به آب بندی مخازن دارند. آنها نیازمند حفظ دوام در برابر شرایط تخریب می باشند.از دیگر سازه های نیازمند آب بندی میتوان به فلزها اشاره کرد که به آن عایق کاری مخازن فلزی نیز گفته میشود. این کار جهت جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن و بالعکس برای جلوگیری از خروج آب انجام میگردد و نیز مانع نفوذ حرارت به داخل مخازن میگردد و از فساد مواد داخل مخازن جلوگیری مینماید پس میتوان از آن بعنوان یکی از لزومات صنعت ساخت نام برد.