انواع بتن

انواع بتن

انواع بتن از جهات مختلف مانند: مقاومت فشاری یا خواص کارایی و … بررسی می شوند. و براساس موارد مختلفی مانند افزودنی های بتن ، طرح اختلاط، روش ساخت، محل کاربرد، نوع واکنش هیدراتسیون و … از یکدیگر متمایز می شوند.

بتن معمولی
این نوع از ترکیب شدن مواد اصلی یعنی سیمان، آب و سنگدانه تولید می شود.

بتن غیرمسلح
این نوع بتن هیچ گونه المان تسلیح کننده ای ندارد. اجزای اصلی آن سیمان، سنگدانه و آب می باشند. پایداری این نوع بتن معمولا خوب است.

بتن مسلح
می توان آنرا همان بتن معمولی دانست که المان های تسلیح کننده جهت تحمل تنش های کششی به آن اضافه شده است.

بتن مسلح بتن پیش تنیده

بتن پیش ساخته

بتن پیش ساخته بتن سبک

بتن سنگین
بتنی که وزن مخصوص آن بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است را بتن سنگین می گویند.

بتن هوادار
در این نوع از بتن بین ۳% تا ۶% بتن هوا حبس شده است.

بتن آماده
بتن آماده بتنی است که در یک کارگاه بتن ساخته و آماده گردیده است. این بتن با استفاده از میکسر به محل اجرا آورده می شود.

تفاوت بتن آماده با بتنی که در همان محل اجرا ساخته می شود در کیفیت بالای آن است.

بتن پلیمری

از لحاظ ویژگی های دیگر نیز باید توجه داشت که بتن با مقاومت بالا، روان گرایی کمتری دارد که یک مشکل محسوب می شود.

بتن با عملکرد بالا:
برای آن که بتنی در این دسته قرار بگیرد باید حداقل ویژگی هایی را داشته باشد که لزوما فقط ویژگی های مقاومتی نیست. باید توجه داشت که تمام بتن های با مقاومت بالا می توانند با عملکرد بالا نیز باشند. ولی تمام بتن های با عملکرد بالا (HPC) لزوما مقاومت بالایی ندارند.

بتن نفوذپذیر

بتن مکیده شده

بتن قابل پمپاژ

بتن طرح دار

بتن سخت رنگی

بتن طرح دار

بتن آهکی

بتن آسفالتی

بتن کوبیده شده با دستگاه

بتن زودگیر

بتن شیشه ای

در آخر شما را به مطالعه مقاله اپوکسی شفاف دعوت می کنیم.