خوردگی بتن و راه های پیشگیری از آن

خوردگی بتن چیست؟

ایجاد پدیده خوردگی بتن سبب به وجود آمدن خلل و فرج در بتن ها می گردد. بتن ها دارای خاصیت قلیایی هستند و هنگامی که در محیط های اسیدی حضور پیدا کنند دچار خوردگی و شنندگی می گردند.

حضور بتن الیافی و بتن سخت در محیط های خورنده منجر به ایجاد پدیده خوردگی بتن می گردد. محیط های خورنده محیط هایی هستند که در آن ها یون های کلر و سولفات حضور دارند. وجود تنش های مکانیکی نیز به ایجاد این پدیده کمک می کند.  همچنین بارگذاری بیش ازحد، ضربه و خستگی منجر به ایجاد آسیب در بتن در هنگام حضور در محیط های خورنده می گردد.

علت دیگر به وجود آمدن این پدیده، ایجاد خوردگی در آرماتور های بتن است که منجر به تهاجم سولفات و صدمه زدن به سازه های بتنی می شود.

عامل دیگر ایجاد خوردگی بتن شرایط آب و هوایی و دمایی است. افزایش میزان گرما و رطوبت به سرعت بخشیدن بروز این پدیده کمک می کند.

افزودنی های بتن یکی ار عوامل فیزیکی ایجاد این پدیده است. نفوذ پذیر بتن و اندازه نا مناسب شن، سیمان و ماسه، ضخامت کم بتن روی میلگرد ها، وجود ترک در بتن، از این عوامل می باشد.

عامل دیگر نیز فعالیت باکتری ها است که اسید سولفوریکی که به وسیله باکتری های بی هوازی تولید می شود منجر به خوردگی در بتن می گردد.

راه های پیشگیری از خوردگی بتن

برای جلوگیری از ایجاد پدیده خوردگی بتن  ابتدا لازم است عوامل بروز این پدیده به درستی شناخته شود تا بتوان به درستی در ایجاد راهکار های مناسب در جلوگیری از خوردگی بتن الیافی و بتن سخت اقدام نمود.

وجود میلگرد هایی که در داخل بتن ها تعبیه می شود یکی از عوامل ایجاد کننده خوردگی است که با محافظت و جلوگیری از ایجاد خوردگی در میلگرد ها می توان از ورود خوردگی به بتن جلوگیری کرد. به این منظور می توان پیش از قرار دادن میلگرد در داخل بتن، از مواد ضد خوردگی بروی میلگرد ها استفاده کرد.

راه دیگر این است که از الکترود ها و پیل های الکتریکی تولید یون شناور استفاده کرد و یا بر روی سازه بتن از مواد محافظ یا آنتی کربناسیون استفاده نمود.