لزومات سازه های بتنی و فلزی

لزومات سازه های بتنی و فلزی

از لزومات سازه های بتنی و فلزی میتوان به آب بندی آنها اشاره نمود.
برای مثال استخر و مخازن آب، سازه هایی هستند که همواره در تماس مستقیم با آب میباشند. به همین دلیل آب بندی استخرها و مخازن بتنی، مرحله ای واجب از فرایند طراحی و ساخت آن ها می باشد. این تماس می تواند ناشی از آب درون استخر و یا آب های زیرزمینی در زیر و یا مجاورت استخر باشد. به همین خاطر میبایست آن ها را آب بندی کرده و در برابر عوامل فیزیکی که ممکن است دوام بتن را زیر سوال ببرند، محافظت نمود.

آب بندی مخازن بتنی معمولا به دو روش کلی تقسیم میگردد:

1- آب بندی قبل از اجرای سازه
جهت آب بندی کردن سازه بتنی قبل از اجرا میتوان از انواع افزودنیها برای طرح اختلاط بتن و یا محصولات ژئو سنتتیک برای ایجاد کاسه آب بند استفاده کرد.
2-آب بندی بعد از اجرای سازه
بعد از اجرای یک سازه بتنی، اعم از هیدرولیکی یا سازه عادی همچون ساختمان و دیوار حائل، در صورت عدم آینده نگری مهندسان در مورد مسائل مربوط به آب بندی، سازه با مشکلات خیلی جدی روبرو خواهد شد. آب بندی سازه پس از اجرا همانند قبل از اجرا روشهای متفاوتی دارد .
پیرو بحث بالا بد نیست کمی هم راجع به افزودنی های بتن صحبت کنیم.
افزودنی های بتن برای ارتقاء ویژگی‌های بتن جهت دستورالعمل‌های کاربردی هنگام کار با بتن در موقعیت خاص خود و نیز برای تصحیح ویژگی‌ های بتن جهت دستیابی به عملکرد مناسب در مواقعی مانند نسبت خشک و افزایش زمان گیرش بتن برای مواقعی که در حال انتقال درفاصله‌های طولانی است استفاده میشود.میزان مصرف مواد اضافه شده در بتن کم بوده و اغلب به صورت درصدی از وزن سیمان مشخص می گردد. مواد افزودنی بسیار گوناگون هستند و در محدوده بسیار وسیعی طبقه بندی می شوند.
یکی از چیزهایی که به بتن اضافه میشود الیاف میباشد زیرا که وجود الیاف در بتن موجب کاهش شکنندگی بتن به میزان قابل توجهی شده و بتن الیافی رفتار شکل پذیری در برابر بارهای مختلف مانند فشار، کشش و ضربه از خود نشان میدهد. جنس الیاف مورد استفاده در بتن شامل مواد گیاهی، مصنوعی و فلزی میباشد. سیمان بسیار ترد است اما الیاف کوتاه که چینش آنها به صورت تصادفی و نامنظم میباشد وباعث تثبیت ترکها واستحکام کششی بتن می شود