شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا نماینده انحصاری شرکت G sol اسپانیا

شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در راستای تحقق بخشیدن به اجرای به روز و نوین کف سازی های صنعتی اقدام به تولید پودرهای پاششی بتن سخت تحت لیسانس شرکت G sol اسپانیا در رنگ های مختلف نموده است.

BetonPolymer Engineering Company, Exclusive Agent A of Spanish G Sol

BetonPolymer Bornaengineering company in order to achieve implementation of updated and new industrial flooring has produced spraying powders for Hardened concrete in different colors under the license of Spanish G Sol.

Meanwhile, BetonPolymer Bornaengineering company is the Exclusive Agent A of Spanish G Sol in the field of industrial coatings in Iran and the Middle East.

حضور شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در نمایشگاه صنعت ساختمان

حضور چشمگیر شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و ارائه دستاوردها و راه کارها ی به روز جهت اجرای سیستم های کف سازی نوین صنعتی ساختمانی و نیز مواد مهندسی بتن و ساختمان.