حضور شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

حضور چشمگیر شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و ارائه دستاوردها و راه کارها ی به روز جهت اجرای سیستم های کف سازی نوین صنعتی ساختمانی و نیز مواد مهندسی بتن و ساختمان.

شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا نماینده انحصاری شرکت G sol اسپانیا

شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در راستای تحقق بخشیدن به اجرای به روز و نوین کف سازی های صنعتی اقدام به تولید پودرهای پاششی بتن سخت تحت لیسانس شرکت G sol اسپانیا در رنگ های مختلف نموده است.

حضور شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در نمایشگاه صنعت ساختمان

حضور چشمگیر شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و ارائه دستاوردها و راه کارها ی به روز جهت اجرای سیستم های کف سازی نوین صنعتی ساختمانی و نیز مواد مهندسی بتن و ساختمان.