سوالات متداول

1-حداقل ضخامت بتن ریزی مجاز جهت کف سازی بتنی چه ضخامتی است؟

–  حداقل ضخامت بتن ریزی کف 10- 8 سانتی متر می باشد که جهت بتن ریزی در ضخامت های کمتر نیازمند تمهیدات ویژه ای از قبیل شستشوی کامل کف ، چسب بتن مخصوص بر پایه اپوکسی و الیاف های ویژه فلزی و پلاستیکی خواهد بود.

 

 

2- حداقل زمان انتظار جهت اجرای اپوکسی برروی سطوح بتنی تازه بتن ریزی شده چه زمانی می باشد؟

–  حداقل می بایست 28 روز از اجرای بتن ریزی گذشته و هیدراتاسیون بتن کامل انجام شود.  سپس می توان روی سطح مورد نظر اجرای اپوکسی را شروع کرد.