این محصول تکنولوژی و نسل جدید پلی اورتان می باشد که مقاومت های شیمیایی و

c-t

پلی یوریا

این محصول تکنولوژی و نسل جدید پلی اورتان می باشد که مقاومت های شیمیایی و مکانیکی بسیار بالاتری نسبت به اپوکسی و پلی اورتان دارد موارد خاص این محصول وارداتی در پوشش مخازن نگهداری مواد شیمیایی و یا لوله های  در معرض خوردگی بالا می باشد.