شرکت کیاموتور و آسان موتور هیوندایی

خلاصه

تهیه و اجرای اپوکسی کف سلف لول به ضخامت 3 میلی متر و غلطکی

شرکت کیاموتور و آسان موتور هیوندایی

سال اجرای پروژه: 1388-1389

متراز پروژه: 7000 متر مربع 

توضیحات : تهیه و اجرای اپوکسی کف سلف لول به ضخامت 3 میلی متر و غلطکی