شرکت آبمیوه رانی

خلاصه

اجرای اپوکسی کف سالن های تولید و انبارهای شرکت رانی واقع در شهرک صنعتی کاوه در ساوه

شرکت آبمیوه رانی

  • سال اجرای پروژه 1389-1390
  • متراز پروژه: 28000 متر مربع 
  • توضیحات : تهیه و اجرای اپوکسی کف سلف لول به ضخامت 3 میلی متر و لاک اپوکسی به ضخامت 1.5 میلی متر