استفاده از میلگرد حرارتی

خلاصه

استفاده از میلگرد حرارتی باعث می‌شود تا استحکام بتن بیشتر تضمین شود و از وقوع پیامدهای احتمالی و بروز خطرات ممانعت به عمل می‌آورد

access_time ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۶ آبان
remove_red_eye 1499بازدید
استفاده از میلگرد حرارتی
استفاده از میلگرد حرارتی