کفسازی سرامیک ضد اسید

خلاصه

سرامیک و آجرهای ضد اسید برای اجر در مخازن نگهداری انواع اسیدها و بازها و همچنین کف سازی سالنهای صنایع غذایی و بهداشتی و کارخانجات صنایع نفت و پتروشیمی که ریزش اسید و قلیا بر آن وجود دارد .

کفسازی سرامیک ضد اسید

این نوع سرامیک ها توسط ملات های ضد اسید بر پایه اپوکسی و فوران چسبیده و همچنین درزبندی میگردد.