کفپوشهای ضدالکتریسیته ساکن (آنتی استاتیک)

خلاصه

با توجه به همگانی شدن استفاده از رایانه ها ، وسایل برقی و به طور کلی وسایل الکترونی ، صنعت ساخت این قبیل وسایل هم رونق پیدا کرده است

کفپوشهای ضدالکتریسیته ساکن (آنتی استاتیک)

امر مهم در ساخت این ابزار پیچیده و حساس ، نیاز به محیط تولیدی عاری از هر گونه اختلالات الکتریکی و بر هم زدن تنظیم این دستگاه ها در حین ساخت می باشد .برای حل این مشکل سری محصولاتی رسانا برای کف تولید گردیده است تا بتوان بار الکتریکی حاصل از تردد و غیره را به زمین منتقل کند این نوع روکش ها میتواند بر پایه اپوکسی و یا پلی یورتان معمولی یا صنعتی باشند ، می توان علاوه بر مقاومت های الکتریکی بالا از سایر خواص این مواد از قبیل مقاومت های شیمیایی و .... استفاده کرد.مقاومت های بالای الکتریکی با استفاده از سیستم های طراحی شده قابل دست یابی می باشند این نوع کفپوشها مقاومتهای الکتریکی 109× 1 الی 106× 1  اهم (ohms) را به کف می بخشند.