لاینینگ مخازن و مقاوم سازی ابنیه

خلاصه

تهیه مواد و اجرای انواع لاینینگ پلی استر و وینیل استرضد اسید (F.R.P) جهت مخازن مواد شیمیایی خورنده.این روش مناسب برای پوشش مخازن تصفیه آب Sanitary Drain و Waste water و مخازن آب Chiler در برابر اثرات تخریبی آب و اکسیداسیون سطح فلزپیشنهاد می گردد. در یک تعریف مختصر باید گفت این روش عبارت است از پوشش مخازن با اعمال ماتریسی از رزینی ترموست (پلی استر، اپوکسی، ونیل استر) و الیاف (شیشه ، کربن) در لایه ه

لاینینگ مخازن و مقاوم سازی ابنیه

  1. تهیه مواد و اجرای انواع لاینینگ پلی استر و وینیل استرضد اسید (F.R.P) جهت مخازن مواد شیمیایی خورنده.

این روش مناسب برای پوشش مخازن تصفیه آب Sanitary Drain و Waste water و مخازن آب Chiler در برابر اثرات تخریبی آب و اکسیداسیون سطح فلزپیشنهاد می گردد. در یک تعریف مختصر باید گفت این روش عبارت است از پوشش مخازن با اعمال ماتریسی از رزینی ترموست (پلی استر، اپوکسی، ونیل استر) و الیاف (شیشه ، کربن) در لایه های متعد، انتخاب نوع رزین و الیاف و همچنین تعداد لایه ها بستگی به عوامل محیطی و شیمیایی محل کار دارد.

  1. مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف کربن و رزین اپوکسی (F.R.C ) .