کیش چیپس

توضیحات پروژه

کارفرما : شرکت کیش چیپس (مزمز)
مساحت :m2 4۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۸۹

نمونه رسا

توضیحات پروژه

کارفرما : تعاونی مسکن نمونه رسا
مساحت :m2 ۲۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۱

نیروگاه زباله سوز

توضیحات پروژه

کارفرما : شهرداری تهران-شرکت تدبیر توسعه سلامت
مساحت :m2 ۳۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۳

رانی

توضیحات پروژه

کارفرما : عوجان ایرانیان ( رانی )
مساحت :m2 ۱۷۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۱-۱۳۹۳

ستاره ها

توضیحات پروژه

کارفرما : بخش خصوصی
مساحت :m2 ۵۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۰

چای گلستان

توضیحات پروژه

کارفرما : چای گلستان
مساحت :m2 ۱۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۰

آب بندی مخازن | آب بندی مخازن فلزی | آب بندی مخازن بتنی | آب بندی مخازن تحت فشار

شیرآلات کردستان عراق

توضیحات پروژه

کارفرما : شیرآلا کردستان عراق
مساحت :m2 ۱۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۸۶

آب بندی مخازن | آب بندی مخازن فلزی | آب بندی مخازن بتنی | آب بندی مخازن تحت فشار

شیرآلات شایان

توضیحات پروژه

کارفرما : شیرآلات شایان
مساحت :m2 ۴۰۰
سال اجرا : ۱۳۸۹

صیاد شیرازی

توضیحات پروژه

کارفرما : بنیاد تعاون کل نیروهای مسلح
مساحت :m2 ۷۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۳-۱۳۹۴

زربال پروتئین

توضیحات پروژه

کارفرما : زربال پروتئین
مساحت :m2 ۱۸۰۰
سال اجرا : ۱۳۸۵

هیوندایی و کیا موتورز

توضیحات پروژه

کارفرما : آسان موتور و اطلس خودررو
مساحت :m2 ۶۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۸۷

باشگاه بدنسازی مکس

توضیحات پروژه

کارفرما : بخش خصوصی
مساحت :m2 ۵۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۳-۱۳۹۴