ملات آنی گیر

نوع محصول :آب بند کننده ها
دسته بندی محصول :ملات آنی گیر
درباره محصول

این محصول پودر آماده تک جزئی بر پایه سیمان ، انواع افزودنی های زودگیر ، زود سخت شونده و ضد آب کننده که پس از اختلاط با آب ، ملاتی با خواص تندگیری بالا و بدون انقباض بمنظور جلوگیری از نشت آب جاری در محل ترکها و حفره ها کاربری دارد.

کدفنی:
Beto plug
بسته بندی:
پاکت 25 کیلوگرمی