کیورینگ بتن

نوع محصول :سایر محصولات
دسته بندی محصول :کیورنیگ بتن
درباره محصول

با غلظت پایین جهت پوشش بر روی سطح بتن تازه به منظور جلوگیری از تبخیر آب بتن و بهینه نمودن هیدراسیون سیمان تولید گردیده است پس از اجرا بر روی سطح بتن تازه در مدت زمان کوتاهی خشک و تشکیل لایه ای غیر قابل نفوذ می دهد. در نتیجه این فرآیند آب موجود در بتن محبوس و رطوبت داخلی بتن و لوله های مویین در حد بالا و مطلوب حفظ   میگردد. این امر نیاز به کیورینگ به روش مرطوب کردن را حذف و عمل هیدراسیون بخوبی انجام خواهد شد.

کدفنی:
Borna cure- WB
بسته بندی:
گالن 25 کیلوگرمی