درخواست همکاری

شرکت بتن پلیمر برنا مفتخر است که به تمامی استان های کل کشور نمایندگی فروش محصولات خود را ارائه دهد ، بنابراین از همکارانی که در زمینه فروش محصولات شیمیایی ساختمان و افزودنی های بتن و کف سازی های صنعتی در استان های مختلف کشور فعالیت مینمایند دعوت به همکاری نماید.